• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

Интерна процедура – на основу Правилника о протоколу поступања
у установи у одговору на насиље,\злостављање и занемаривање (PDF документ)


ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА:


1.СПАХИЋ ДЕЈАН - ДИРЕКТОР
2.МАНИЋ ЖАНА - ПЕДАГОГ
3.БАСАРИЋ ЈЕЛЕНА – ПСИХОЛОГ
4.ДАМЈАНАЦ РАДЕНКО – НАСТАВНИК
5.КРЗНАРИЋ БРАНИСЛАВ – НАСТАВНИК
6.СИМИЋ АЛЕКСАНДАР – НАСТАВНИК
7.СТАРЧЕВИЋ ИГОР – НАСТАВНИК
8.ПАВЛОВИЋ ЕЛВИРА – НАСТАВНИК
9.ЖИВАНОВИЋ ДРАГИЦА – НАСТАВНИК
10.ЛАЗИЋ ХЕЛЕНА – НАСТАВНИК
11.МИЛОШЕВИЋ ИРЕНА – НАСТАВНИК
12. ГЛЕДОВИЋ МАРИНА – КООРДИНАТОР