• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 

ПРИПРЕМА ЗА ТЕСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ОДЕЉЕЊЕ С-11 ЗА 28. 2. 2017. (УТОРАК)

 

За тест из историје треба припремити градиво следећих лекција (из уџбеника):

 

 1. Државе Западних и Источних Словена (Словени у прапостојбини, словенска племена и народи, Самова држава, Моравска кнежевина)

 2. Српске земље у раном средњем веку (Насељавање Словена на Балкан, Србија-Рашка до средине 12. века, Дукља-Зета)

 3. Јужнословенске земље и Угарска (Држава Македонских Словена-Самуилово царство, Примање хришћанства и почеци писмености Срба и Македонских Словена)

 4. Хришћанска црква у средњем веку

 5. Привреда и култура у Западној Европи

 6. Византија Палеолога

   

 

 

ПРИМЕРИ ПИТАЊА ЗА ТЕСТ

 

 

 

 1. Где се налазила прапостојбина Словена?_________________________________

 2. а) Који цар је изградио систем утврђења на Балкану да би заштитио Византију од словенских напада?_________________________________________________

 б) За време владавине ког византијског цара су се Срби доселили на Балкан? _____________________________________________________________________

 1. Борба за инвеституру између _______________ и _________________ достигла је врхунац у ___ веку за време папе ______________ и цара _________________.

 1. Византија је пала под _____________ власт када је ____ год. султан ________________ освојио _____________ (име града). Последњи византијски цар ____________________________________ погинуо је бранећи царство.

 2. а) Који владар је основао прву српску династију?(титула и име)______________

  б) Са којом државом је Србија ратовала током његове владавине?___________

 1. Дукља је постала краљевина ____ год., а њен први краљ __________________ је добио краљевску круну од ___________________.

 2. а) По чему се град разликовао од села у средњем веку?______________________

  б) Наведи бар четири универзитета у средњем веку._________________________

 3. Наведи два најзначајнија писана историјска извора за историју Срба у раном

  средњем веку._________________________________________________________