• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 СТАТУТ Техничке школе "Михајло Пупин" у Инђији


(донет 15.03.2018. године, на редовној седници Школског одбора Техничке школе "Михајло Пупин" у Инђији)