• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОБЈАВЉУЈЕ:
 


 
 
 НАБАВКЕ У 2022. ГОДИНИ погледати ОВДЕ
 
 


План јавних набавки за 2021. годину
 
 
  

НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ погледати ОВДЕ

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ.

12. мај 2020.

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара-Интерактивних табли са пројектором, Редни број ЈНОП 1-3Н/2020


06. април 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

наручиоца  Аутономне покрајине Војводина, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице која је у име 502 установе образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине спровела поступак јавне набавке - отворени поступак.

Јавна набавке мале вредности 02/2020.

Јавна набавке мале вредности 01/2020.
 
 ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. ГОДИНИ.Јавна набавке мале вредности 10/2019. 


Јавна набавке мале вредности 09/2019.Јавна набавке мале вредности 08/2019.Јавна набавке мале вредности 07/2019.
 Јавна набавке мале вредности 06/2019.
 
 Јавна набавка мале вредности 05/2019.
 Јавна набавка мале вредности 04/2019.
 Јавна набавка мале вредности 03/2019.
 Јавна набавка мале вредности 02/2019.
 Јавна набавка мале вредности 01/2019.
 
 
 ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018. ГОДИНИ.


Јавна набавка мале вредности 09/2018.

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. 09/2018. - НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ УЧЕНИКА

Одлука о додели уговора за јавну набавку ЈНМВ бр. 09/2018. - НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ УЧЕНИКА

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ бр. 09/2018. - НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ УЧЕНИКА

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ бр. 09/2018. - НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ УЧЕНИКА


 Јавна набавка мале вредности 08/2018.

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр. 08/2018. - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ бр. 08/2018. - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ бр. 08/2018. – ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ бр. 08/2018. – ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 


Јавна набавка мале вредности 07/2018.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ бр. 07/2018. - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ бр. 07/2018. - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 07/2018. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 07/2018.


Јавна набавка мале вредности 06/2018.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ бр. 06/2018. - РАДОВИ НА КРОВУ

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ бр. 6/2018 - РАДОВИ НА КРОВУ

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 06/2018. - РАДОВИ НА КРОВУ 

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 06/2018. 


Јавна набавка мале вредности 05/2018.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за ЈНМВ бр. 05/2018-ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

Одлукa о обустави поступка јавне набавке мале вредности за ЈНМВ бр. 05/2018 - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 05/2018. - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 05/2018.


Јавна набавка мале вредности 04/2018.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ бр. 04/2018. - МОЛЕРСКИ РАДОВИ

Одлукa о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 04/2018 - МОЛЕРСКИ РАДОВИ

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 04/2018. - МОЛЕРСКИ РАДОВИ

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 04/2018.

Јавна набавка мале вредности 03/2018.
 

Одлукa о обустави поступка јавне
набавке мале вредности ЈНМВ бр. 03/2018 НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ УЧЕНИКА

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр. 03/2018. - НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ УЧЕНИКА
Јавна набавка мале вредности 02/2018.
 
 
 Јавна набавка мале вредности 01/2018.
 
 
 
 


 
Јавна набавка мале вредности 04/2017.
 
ЈНМВ бр. 04/2017.- РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА У ПРИСТУПНУ РАМПУ (позив, документација) - објављено 09. 08. 2017. - рок за достављање понуда, 21.08.2017. до 11:00 часова
 
 
Одлука о измени уговора која се односи на
РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА И АДАПТАЦИЈУ ДЕЛА УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА У ПРИСТУПНУ РАМПУ - ЈНМВ бр. 04/2017. - објављена 29.12.2017.
 Јавна набавка мале вредности 03/2017.

 ЈНМВ бр. 03/2017.- Столарски и паркетарски радови (позив, документација) - објављено 04. 08. 2017. - рок за достављање понуда, 14.08.2017. до 13:00 часова

Обавештење о закључењу уговора за столарске и паркетарске радове - ЈНМВ бр. 03/2017.
(23.08.2017)Одлука о додели уговора за столарске и паркетарске радове - ЈНМВ бр. 03/2017.
 Јавна набавка мале вредности 02/2017.
 
ЈНМВ бр. 02/2017.- Молерски радови (позив, документација) - објављено 04. 08. 2017. - рок за достављање понуда, 14.08.2017. до 11:00 часова

Обавештење о закључењу уговора за молерске радове - ЈНМВ бр. 02/2017. (23.08.2017)

Одлука о одели уговора за молерске радове - ЈНМВ бр. 02/2017.
 
Јавна набавка мале вредности 01/2017.
 
 

  
 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора CNC глодалице

Позив за подношење понуде за ЈНМВ бр.4/2015. - ЦНЦ глодалица

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.4/2015. - ЦНЦ глодалица 


Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ бр. 3/2015. - молерски и столарски радови


Одлука о закљученом уговору за ЈНМВ бр. 2/2015. - радови на водоводу и канализацији


Одлуку о измени и допуни Позива за поношење понуда и Конкурсне документације за ЈНМВ бр.3/2015. - Молерски и столарски радови

Позив за подношење понуда за ЈНМВ бр.3/2015. - Молерски и столарски радови

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.3/2015. - Молерски и столарски радови

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ бр.3/2015. - Молерски и столарски радови
Поновљен позив за подношење понуда за молерске и столарске радове - ЈНМВ бр. 3/2015.

Понoвљена конкурсна документација за молерске и столарске радове - ЈНМВ бр. 3/2015.


Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/2015.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр.2 од 19.06.2015. године


Позив за подношење понуда за јавну набавку малих вредности 2/2015. од 08.07.2015.

Конкурсну документацију за јавну набавку малих вредности бр.2 - радови на водоводу и канализацији од 08.07.2015. (поновљена)


Позив за подношење понуда за молерске и столарске радове - ЈНМВ бр. 3/2015.

Конкурсна документација за молерске и столарске радове - ЈНМВ бр. 3/2015.


Позив за подношење понуда за радове на водоводу и канализацији - ЈНМВ бр. 2/2015.

Конкурсна документација за радове на водоводу и канализацији - ЈНМВ бр. 2/2015.


Позив за подношење понуда за осигурање имовине и лица - ЈНМВ бр. 1/2015.

Конкурсну документацију осигурања имовине и лица - ЈНМВ бр. 1/2015.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (Набавка употребљаваног теретног моторног возила за потребе практичне наставе - обука возача моторних возила)

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КАМИОН ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КАМИОН ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЈАВНА НАБАВКА ОСИГУРАЊА У 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ