• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 

Назив актуелне набавке Документација

НАБАВКА ДОБАРА - погонска горива

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – погонска горива за моторна возила школе која се користе за обуку вожње ученика

2. Образац бр. 1. 2. 3. и 4.

3. Одлука о додели уговора

4. Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДОБАРА - хемијска средства за чишћење

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене

2. Образац бр. 1

3. Образац бр. 2

4. Одлука о додели уговора

5. Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДОБАРА - канцеларијски материјал

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – канцеларијски материјал - материјал за образовање

2. Образац бр. 1

3. Образац бр. 2

4. Одлука о додели уговора

5. Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ДОБАРА - материјали за образовање 

1.  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - материјали за образовање за електро струку

2. Образац бр. 1

3. Образац бр. 2

НАБАВКА ДОБАРА - материјали за образовање 

1.  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - материјали за образовање за машинску струку

2. Образац бр. 1

3. Образац бр. 2

 НАБАВКА УСЛУГА - осигурање имовине, лица и возила

1. Позив за достављање понуда за осигурање имовине и лица

2. Образац бр. 1

3. Образац техничке карактеристике - осигурање

4. Одлука о додели уговора

5. Обавештење о закљученом уговору

 НАБАВКА - РАДОВИ - радови на електроинсталацијама

1. Позив за достављање понуда - радови на електроинсталацијама 

2. Образац бр. 1, 2 и 3

3. Образац бр. 4

4. Одлука о додели уговора

5. Обавештење о закљученом уговору

 НАБАВКА ДОБАРА - тонери за штампаче и фотокопир апарате

1. Позив за достављање понуда - тонери за штампаче и фотокопир апарате

2. Образац бр. 1

3. Образац бр. 2

4. Одлука о додели уговора

5. Обавештење о закљученом уговору

 НАБАВКА ДОБАРА - рачунарска опрема 

1. Позив за достављање понуда - рачунарска опрема (лаптопови и штампачи)

2. Образац бр. 1

3. Образац бр. 2

4. Образац бр. 3

5. Одлука о додели уговора

6. Обавештење о закљученом уговору

 НАБАВКА ДОБАРА - канцеларијски намештај 

1. Позив за достављање понуда - канцеларијски намештај

2. Образац бр. 1

3. Образац бр. 2

4. Образац бр. 3

5. Одлука о додели уговора

6. Обавештење о закљученом уговору

 НАБАВКА РАДОВИ - радови на крову радионице

1. Позив за достављање понуда - радови на крову радионице

2. Образац бр. 1

3. Образац бр. 2

4. Образац бр. 3

5. Одлука о додели уговора

6. Обавештење о закљученом уговору